برگزاری کارگاه آموزشی "شیوه‌های جمع آوری آب در مناطق مسکونی شهری و روستایی با تکیه بر سامانه های استحصال آب باران از سطوح پشت بام"

برگزاری کارگاه آموزشی "شیوه‌های جمع آوری آب در مناطق مسکونی شهری و روستایی با تکیه بر سامانه های استحصال آب باران از سطوح پشت بام" در دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران ایران توسط دکتر هادی معماریان عضو هیات علمی گروه مهندسی آب و رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر

 سه‌شنبه دوم آذرماه 1400، دانشگاه کردستان

دسته مطلب: