برگزاری کارگاه مهارت تفکرخلاق و تفکر نقادانه از سری کارگاه های مهارت های زندگی

کارگاه مهارت تفکرخلاق و تفکر نقادانه از سری کارگاه های مهارت های زندگی برگزار می شود:

دوشنبه 2 دی ماه - ساعت 12
چهارشنبه 4 دی ماه - ساعت 12
مدرس: جناب آقای دکتر مدرسی مقدم

سه شنبه 3 دی ماه - ساعت 8
چهارشنبه 4 دی ماه-ساعت 18
مدرس: جناب آقای دکتر اکبری

دانشجویان علاقه مند می توانند جهت شرکت در کارگاه در تاریخ های فوق در سالن همایش حضور بهم رسانند .

----------------------------------------------------------------------------
مرکز بهداشت، درمان و مشاوره مرکز آموزش عالی کاشمر

دسته مطلب: