امروز دوشنبه 28 مرداد 1398

بسیاری از دانشگاه‌های کشور با ادبیات نسل چهارم آشنا نیستند

معاون جهاد دانشگاهی کشور گفت: متاسفانه بسیاری از دانشگاه‌های کشور در نسل یک و دو قرار دارند و هنوز به دانشگاه‌های نسل سه وارد نشده و بسیاری از آن‌ها هنوز ادبیات نسل چهار را نمی‌دانند و با آن آشنا نیستند.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدصادق بیجندی در همایش توسعه پایدار با رویکرد توسعه پایدار و چالش‌های سرمایه‌گذاری منطقه ترشیز که به همت مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد؛ گفت: در گذر زمان آمو‌زش عالی چهار نسل دارد که کشورهای توسعه یافته نسل پنجمی را هم به آن اضافه کرده‌اند.

وی افزود: دانشگاه‌های نسل یک فقط تئوری محور هستند و فقط مدرک ارائه می‌دهند، دانشگاه‌های نسل دو علاوه بر آموزش پژوهش را هم انجام می‌دهند، دانشگاه‌های نسل سوم علاوه بر آموزش و پژوهش به کارآفرینی و مهارت آموزی توجه ویژه دارند و دانشگاه‌های نسل چهارم برای آینده حرکت می‌کنند.

بیجندی بیان کرد: متاسفانه بسیاری از دانشگاه‌های کشور در نسل یک و دو قرار دارند و هنوز به دانشگاه‌های نسل سه وارد نشده‌اند و بسیاری از آن‌ها هنوز ادبیات نسل چهار را نیز نمی‌دانند و با آن آشنا نیستند.

معاون جهاد دانشگاهی کشور و رئیس سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان گفت: از چهار سال قبل دانشگاه تهران اعلام کرده می‌خواهد دانشگاه نسل سه بشود اما اکنون در دنیا دانشگاه‌های نسل پنج هستند.

وی اظهار کرد: کشورهای توسعه یافته برای تحقق دانشگاه نسل دو و سه از سه تکنیک آگاه سازی، گفتمان سازی و جریان سازی فکری استفاده می‌کنند.

بیجندی با انتقاد از عدم حضور برخی دانشگاه‌ها در این همایش بسیار مهم گفت: بعد از برگزاری این همایش در بخش‌های مختلف جریان‌های فکری در منطقه راه بیندازیم.

وی افزود: دانشگاه‌های نسل سه و چهار به دنبال بهره‌وری و کار تیمی هستند و نیروها را ارزشمند و توانمند کرده و افراد کارآفرین تربیت می‌کنند.

 معاون جهاد دانشگاهی کشور اظهار کرد: برای یکی از نهادهای مطرح کشور با بیش از دو هزار نفر مصاحبه کردیم اما هیچ کدام واجد شرایط نبودند و حتی نمی‌توانستند یک درخواست ساده بنویسند.

وی گفت: در حال تربیت دانش آموختگانی برای 30 سال قبل هستیم در صورتی که نیاز جامعه چیز دیگری است و دانشگاه‌های نسل سه و چهار هدف دیگری دارند.

بیجندی عنوان کرد: هرچند دانشگاه‌های نسل سه و چهار به اخلاق اداری بسیار توجه می‌کنند اما در دانشگاه‌های ایران به اخلاق توجهی نداریم.

وی گفت: با وجود این که اکنون دو هزار و 569 دانشگاه، موسسه آموزش عالی، پیام نور، آزاد و... با بیش از 3 میلیون و 700 هزار نفر دانشجو در کشور داریم؛ این آمار در مقایسه با تعداد مراکز کشورهای استرالیا، هلند، بلژیک و... بسیار بیشتر است ولی این کشورها از ما بسیار پیشرفته‌تر هستند.

رئیس سازمان تجاری سازی و اشتغال دانش آموختگان اظهار کرد: سرمایه انسانی بی‌نظیری داریم اما استفاده مناسبی نمی‌کنیم.

وی ادامه داد: در کاشمر 7 دانشگاه و مرکز آموزش عالی داریم اما نتوانستند در راستای رفع مشکلات منطقه به خوبی گام بردارند.

بیجندی گفت: اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم مراکز آموزش عالی کاشمر باید در میدان حضور داشته باشند، نقش این مراکز در توسعه پایدار باید نقش علمی آموزشی، فرهنگی، ارتباطی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی باشد.
    
 وی اظهار کرد: اگر قرار است مراکز آموزش عالی کاشمر به توسعه پایدار کمک کرده و فرصت‌ها و تهدیدها را ببینند باید علاوه بر این که خودشان برنامه آمایشی داشته باشند برای کاشمر نیز آمایش سرزمینی بنویسند و آگاه سازی، گفتمان سازی و جریان سازی فکری را به طور جدی پیگیری کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا