تغییر تاریخ برگزاری استارتاپ‌ویکند ترشیز

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط اضطراری کنونی و بنا به درخواست شرکت کنندگان در رویداد، در آخرین جلسه شورای راهبری مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز، تاریخ برگزاری استارتاپ ویکند فرآوری، بسته بندی و بازاریابی محصولات کشاورزی به تاریخ‌های ۲۷، ۲۸ و ۲۹ فروردین ۹۹ تغییر یافت.

دسته مطلب: