تلاش ما تغییر نگاه دانشگاه‌ به کارآفرین و کارآفرینی است

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز با اشاره به اهمیت موضوع کارآفرینی و تبدیل آن به یک امر مهم در ایجاد اشتغال زایی و ثروت آفرینی گفت: تلاش ما تغییر نگاه دانشگاه‌ به کارآفرین و کارآفرینی است.

دکتر مجید عاقل در گفتگو با روابط عمومی و امور بین المل مرکز آموزش عالی کاشمر با تاکید برنقش مهم دانشگاه در توسعه اظهارداشت: دانشگاه در عمل باید با جامعه، صنعت و سایر حوزه ها با توجه به مخاطبین اثرگذار خود ماموریت های خود را در جامعه به انجام برساند.

وی با اشاره به شرایط سخت کار آفرینی و کارآفرینان در اقتصاد امروز کشور، گفت: مرکز آموزش عالی کاشمر و در کنار آن مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز با ارتباط مستمر و موثر با صنایع مختلف جهت رفع نیازهای بازارکار علاوه بر برگزاری کارگاه های آموزشی و استارتاپ ها تلاش دارد  در راستای مهارت آفرینی نقش آفرینی کند.

وی به لزوم وجود یک برنامه راهبردی در مسیر توسعه منطقه اشاره کرد و  گفت: پیوند فضای دانشگاه با کارآفرینان در عرصه اجتماعی باید صورت بگیرد تا اکوسیستم کارآفرینی شکل بگیرد.

عاقل ابراز کرد: امروز توجه به کارآفرینی به عنوان یک راهبرد کلان مدنظر است و راه برون رفت از بحران های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی توجه به کارآفرینی است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع  مسئولیت اجتماعی دانشگاه در موضوع کارآفرینی افزود: ما با فعال کردن مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز طی دو سه سال اخیر تلاش داریم افراد را در معرض فرصت‌های کارآفرینانه قراردهیم  زیرا باور داریم در کنار فرد و ایده های او، ایجاد محیط مناسب وسهولت در انجام  فرآیند کار  در توسعه کارآفرینی اهمیت دارد ازاین رو به دنبال برگزاری استارتاپ های مختلف و کارگاه های آموزشی در راستای کارآفرینی بوده ایم .

وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم کارآفرینی به مقوله ای فردی تلقی نشود بلکه شبکه ای از روابط اجتماعی برای رشد و توسعه کارآفرینی شکل بگیرد و کارآفرینی یک پدیده اجنماعی تلقی شود زیرا کارآفرینی مهمترین منبع نوآوری، اشتغالزایی و توسعه است.

مدير مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز افزود: یکی از عواملی که در کنار کار و سرمایه به عنوان منبع رشد و توسعه اقتصادی  مطرح است، وجود کارآفرینان با ویژگیهای پیش برنده ای مانند خلاقیت و نوآوری است.

وی افزود: باید اکوسیستم کارآفرینی را به سمت یک هدف مطالبه گر و به عنوان یک ارزش فعال کنیم  و در شرایطی که کارآفرینان با موانع زیادی روبرو هستند نگاه جامعه را به کارآفرین تغییر دهیم.

وی تصریح کرد : مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز درکنارآفرینان منطقه و آماده ارائه هرگونه خدمات مقتضی است تا مختصات کارآفرینی منطقه متناسب با زیست آن رشد یابد.

دکترعاقل مهمترین برنامه های مرکز نوآوری وشتابدهی ترشیز را در راستای توجه به مقوله کارآفرینی و اهمیت بخشیدن به اکوسیستم کارآفرینی مواردی از جمله تامين مالي و بازاريابي و برندينگ و تعريف بازار فروش عنوان کرد.

دسته مطلب: