تمدید 3 ماهه سررسید تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

متن خبر : مطابق با بخشنامه شماره 130/19616 مورخ 98/12/28 صندوق رفاه دانشجویان سررسید تسهیلات دانشجویی دانش آموختگان، از ابتدای اسفندماه 98 تا پایان اردیبهشت ماه 1399 به مدت 3 ماه تمدید گردید.                                                                           

   امور تسهیلات رفاهی- مرکز آموزش عالی کاشمر