تور یک‌روزه علمی و بازدید از"پارک علم و فناوری خراسان، گروه بین‌المللی نوین زعفران و گروه تولیدی لبنی رضوی"

 سه‌شنبه 14 اسفند97 #ظرفیت_محدود
هماهنگی ثبت‌نام: خانم شرافتی
متقاضیان فقط با تایید توسط مدیرگروه‌های محترم مرکز در بازدید شرکت خواهند نمود.

"مرکز نوآوری ترشیز و گروه کارآفرینی ارتباط با صنعت مرکز آموزش عالی کاشمر"