امروز يكشنبه 4 اسفند 1398

ثبت نام دوره آموزشی CampTIA Network+

ثبت نام دوره آموزشی
CampTIA Network+

با گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه ای
#ظرفیت_محدود
مسئول ثبت نام: خانم شرافتی

"گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت مرکز آموزش عالی کاشمر"