ثبت نام کانون همیاران سلامت

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز که تمایل دارند در کانون همیاران سلامت روان دانشگاه عضو شوند می رساند که حداکثر تا 98/01/25 جهت ثبت نام به خانم خواجه مراجعه نمایند.

مرکز بهداشت، درمان و مشاره دانشجویی