امروز يكشنبه 31 شهريور 1398

ثبت نام کانون همیاران سلامت

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز که تمایل دارند در کانون همیاران سلامت روان دانشگاه عضو شوند می رساند که حداکثر تا 98/01/25 جهت ثبت نام به خانم خواجه مراجعه نمایند.

مرکز بهداشت، درمان و مشاره دانشجویی