جلسه تبادل نظر و معرفی سایت های کاربردی در مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد

به همت گروه علوم و مهندسی کامپیوتر  و با همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی جلسه تبادل نظر و معرفی سایت های کاربردی در مرکز آموز ش عالی کاشمر برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر دراین جلسه دکتر حسینی مدیر نظارت و ارزیابی مرکز آموزش عالی کاشمر طب سخنانی با اشاره به اهمیت رشته کامپیوتر در دنیای امروز  به بیان اهمیت  توجه جامعه دانشگاهی به امر پژوهش پرداخت.
وی گفت: پژوهش منجر به افزایش دانایی می شود و دانایی توانایی به همراه دارد.
دکتر حسینی اظهار داشت: برای تبدیل وضعیت فعلی به مطلوب نیاز به تحقیق و  پژوهش های کاربردی است.
وی در ادامه به الزامات یک پژوهش خوب و ارکان پژوهش پرداخت.
در این جلسه ضمن معرفی سایتهای کاربردی ،فرصت استثنایی ورود به بازار کار با ایجاد اکانت برنزی پونیشا برای شرکت کنندگان فراهم شد.