امروز چهارشنبه 5 تير 1398

جلسه شورای راهبردی پژوهش و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با حضور رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر

 

جلسه شورای راهبردی پژوهش و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با حضور دکتر معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر