جلسه معاونین پژوهشی دانشگاه های منطقه 9 کشور با حضور دکتر نیسی مدیر کل محترم حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در این جلسه که بصورت مجازی در روز سه شنبه مورخ 27/03/99 ساعت 14-16 برگزار گردید، معاونین پژوهشی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پارک های علم و فناوری منطقه 9 کشور در خصوص بند "ه" تبصره 4 قانون بودجه کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. دکتر عابدین پور معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی مرکز اظهار داشت: در این جلسه  راهکارهایی جهت تهیه و بروز رسانی تجهیزات آزمایشگاه ها بر اساس بند الف تبصره 3 قانون بودجه سال 1399 عنوان گردید، که بر اساس آن دانشگاه ها می توانند تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های خود را تهیه و یا بروزرسانی های لازم را انجام دهند. عابدین پور افزود: طرح استفاده از گرنت آزمایشگاهی، نویدی برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کم برخوردار است که بزودی دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ خواهد شد. در این جلسه طرح هایی جهت تجهیز آزمایشگاه های مراکز آموزش عالی، پژوهشکده ها و پارک های علم و فناوری ارایه گردید که بر اساس آن ها شاهد تقویت آزمایشگاه های اختصاصی و توسعه خدمات شبکه آزمایشگاهی منطقه 9 کشور خواهیم بود.

دسته مطلب: