جلسه هماهنگی‌ برگزاری همایش توسعه پایدار با حضور دکتر بابائیان سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی کشور

جلسه هماهنگی‌ برگزاری همایش توسعه پایدار با حضور دکتر بابائیان سرپرست پژوهشکده اقلیم شناسی کشور، دکتر رسولی رییس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی و دکتر عسکری زاده مدیر اداری-مالی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در محل مرکز آموزش عالی کاشمر برگزار شد.