امروز شنبه 26 مرداد 1398

حضور دانشجویان دختر رشته علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر در دوره داوری فوتسال

تعدادی از دانشجویان دختر رشته علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر در دوره داوری درجه 3 فوتسال که در تاریخ 3 لغایت 6 اردیبهشت ماه 1398 به میزبانی شهرستان بردسکن برگزار گردید شرکت کردند و در پایان موفق به کسب نمره قبولی شدند.