حضور رئیس مرکز مشاوره مرکز آموزش عالی کاشمر، در سی و یکمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های کشور

حضور رئیس مرکز مشاوره مرکز آموزش عالی کاشمر، جناب آقای دکتر مازنی، در سی و یکمین گردهمایی روسای مراکز مشاوره دانشگاه های کشور بصورت مجازی

دسته مطلب: