حضور ریاست محترم مرکز آموزش عالی کاشمر و اعضای محترم هیات علمی در یوم الله 9 دی

حضور دکتر هادی معماریان خلیل آباد ریاست محترم مرکز آموزش عالی کاشمر و اعضای محترم هیات علمی مرکز آموزش عالی کاشمر در یوم الله عظیم نه دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت (امامزاده سید حمزه(ع))