حضور و سخنرانی دکتر هادی معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر در جلسه شورای مهارت شهرستان کاشمر

حضور و سخنرانی دکتر هادی معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر در جلسه شورای مهارت شهرستان کاشمر با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی، فرماندار، مسئولین ادارات و نهادها در محل سالن همایش های فرمانداری

 "گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه مرکز آموزش عالی کاشمر"