درباره شورا

معرفی شورا
شورای انضباطي دانشجويان تنها مرجع دانشگاه است كه صلاحيت رسيدگي به تخلفات دانشجويان را دارا است. مبناي ساختار و نحوۀ رسيدگي و نيز مبناي آراي اين شورا ، آیین‌نامۀ مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شيوه نامه اي است كه به تصويب وزراي «علوم، تحقيقات و فناوری» و «بهداشت و درمان و آموزش پزشكي» رسيده است. شورای انضباطي دانشگاه شامل بخش دبيرخانه و امور ادرای، شورای بدوي و شورای تجدیدنظر است. شورای بدوی متشکل از معاون دانشجویی، معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، یک عضو هیأت علمی، دو عضو دانشجو و دبیر شورای بدوی انضباطی است. اعضای شورای تجدیدنظر: رییس دانشگاه، مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دو عضو هیأت علمی، یک عضو دانشجو و معاون دانشجویی (به‌عنوان دبیر شورای تجدیدنظر انضباطی) هستند.
شوراهای انضباطي از نظر اداري، در حوزۀ معاونت دانشجويي قرارمي گيرند؛ اما از نظر بررسي پرونده ها، برخورد با تخلفات و صدور آرا كاملاً مستقل هستند و غير وابسته به سيستم اداري دانشگاه عمل مي كنند.

اختیارات و وظایف شورای انضباطی
 الف) رسيدگي به جرایم عمومي دانشجويان:
مواردی مانند تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل (اسناد يا عناوين)، سرقت و غیره
ب) رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري
مواردی چون:
• تقلب در امتحان
• فرستادن شخص ديگري به جاي خود در امتحان يا شرکت به جاي ديگري در امتحان
• ارتكاب هر فعلي که موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌های دانشگاه يا خوابگاه شود.
• ايراد خسارت به اموال دانشگاه
• عدم رعايت مقررات دانشگاه (به‌عنوان مثال شرکت در اردوهاي دانشجويي بدون گرفتن مجوز از مديريت فرهنگي دانشگاه، اعم از اينکه مبدأ حرکت داخل دانشگاه باشد يا خارج از آن و نيز اعم از اينكه از مراجع بيرون دانشگاه مجوز گرفته‌شده باشد يا خير، ممنوع است.)
ج) رسیدگی به تخلفات اخلاقي
مواردی مانند:
• عدم رعايت شئون دانشجويي
• استفاده از نوار هاي ويديویي يا صوتي يا لوح هاي رايانه اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش، تكثير، توزيع این‌گونه وسايل.
• استفاده يا توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عکس‌های مستهجن يا آلات لهو و لعب.
• استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد وفروش و توزيع این‌گونه مواد.
• استعمال دخانيات در دانشگاه و اماكن وابسته
• داشتن رابطۀ نامشروع
• تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع
• عدم رعايت پوشش اسلامي يا استفاده از پوشش يا آرايش مبتذل 

دسته مطلب: