امروز يكشنبه 17 فروردين 1399

دعوت رییس مرکز آموزش عالی کاشمراز دانشگاهیان برای حضور پرشور در انتخابات

رییس مرکز آموزش عالی کاشمر بر ای حضور حداکثری درانتخابات دوم اسفندماه امسال ازدانشگاهیان دعوت کرد.
دکتر هادی معماریان خلیل آباد در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر،از تمامی فرهیختگان، دانشجویان، استادان و محققان خواست؛با رای خود بر روند رو به جلوی توسعه علمی كشور و دستیابی منطقه ترشیز به توسعه پایدار مهر تایید بزنند.
وی با ابراز خوشحالی از توفیقات به دست آمده در مرکز آموزش عالی کاشمر در سالهای اخیر توفیقات بسیاری کسب نموده که افزایش دوبرابری تعداد دانشجویان، افزایش فضاهای رفاهی و آموزشی، افزایش هیات علمی، تجهیز و راه اندازی مرکز نوآوری از جمله این دستاوردهاست.
وی افزود: اینک برای استمرار این توفیقات در فضای امن و پر نشاط دانشگاه‌، از تمامی فرهیختگان، دانشجویان، استادان و محققان دعوت می کنم با حضور پرشور خود در صحنه انتخابات، بار دیگر عظمت ملت ایران را به نمایش بگذارند و با رای خود بر روند روبه جلوی توسعه علمی كشور و توسعه پایدار منطقه نقش آفرین باشند.
گفتنی است؛ انتخابات مجلس یازدهم و انتخابات میان دوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری روز جمعه دوم اسفند ماه جاری در سراسر كشور برگزار می شود.