دقت به تناسب دروس در انتخاب رشته

کلیه دانشجویان رشته علوم ورزشی توجه داشته باشند که در بین دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 ، دروس بیوشیمی و تغذیه ورزشی و اصول ارزیابی مهارتهای حرکتی دروس تخصصی گرایش علوم زیستی و دروس مدیریت و طرز اجرای مسابقات و حقوق و اخلاق ورزشی دروس تخصصی گرایش علوم انسانی می­باشد
که دانشجویان باید در انتخاب واحد به تناسب این دروس با گرایش خود دقت نمایند.
ضمنا دروس ترکیب بدن و کنترل وزن و یادگیری حرکتی را دانشجویان علوم ورزشی ورودی 93 گرایش علوم زیستی با گروه 1 و دانشجویان گرایش علوم انسانی با گروه 2 انتخاب نمایند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، دروس مذکور پس از پایان بازه زمانی حذف و اضافه از لیست دروس انتخابی دانشجو حذف خواهد گردید.

 

(امکان انتخاب واحد و انجام اصلاحات از تاریخ 21 لغایت 24 شهریور برای تمامی دانشجویان فراهم می­باشد)