امروز سه شنبه 29 خرداد 1397

دقت به تناسب دروس در انتخاب رشته

کلیه دانشجویان رشته علوم ورزشی توجه داشته باشند که در بین دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 ، دروس بیوشیمی و تغذیه ورزشی و اصول ارزیابی مهارتهای حرکتی دروس تخصصی گرایش علوم زیستی و دروس مدیریت و طرز اجرای مسابقات و حقوق و اخلاق ورزشی دروس تخصصی گرایش علوم انسانی می­باشد
که دانشجویان باید در انتخاب واحد به تناسب این دروس با گرایش خود دقت نمایند.
ضمنا دروس ترکیب بدن و کنترل وزن و یادگیری حرکتی را دانشجویان علوم ورزشی ورودی 93 گرایش علوم زیستی با گروه 1 و دانشجویان گرایش علوم انسانی با گروه 2 انتخاب نمایند. در صورت عدم رعایت موارد فوق، دروس مذکور پس از پایان بازه زمانی حذف و اضافه از لیست دروس انتخابی دانشجو حذف خواهد گردید.

 

(امکان انتخاب واحد و انجام اصلاحات از تاریخ 21 لغایت 24 شهریور برای تمامی دانشجویان فراهم می­باشد)