دکتر امین حسینی به عنوان عضو هيئت امنای پژوهشسرای جابربن حيان منصوب شد

طی حکمی دکتر امین حسینی عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی کاشمر و سرپرست گروه نظارت و ارزیابی  این مجموعه دانشگاهی،به عنوان عضو هيئت امنای پژوهشسرای جابربن حيان شهرستان کاشمر منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر ، در این حکم که به امضا مدیر آموزش و پرورش کاشمر رسیده آمده است؛با استناد به بند الف از مـاده هشـت، مصـوبه‌ی نهصـد و سـی و دومـين جلسـه شـورای عـالی آمـوزش و پـرورش مورخـه ١٧/٠٣/١٣٩٥ جنابعالی به عنوان عضو هيئت امنای پژوهشسراي جابربن حيان در سال تحصـيلي ١٤٠٠-٩٩ منصـوب می شوید. اميد است با اتكال به خداوند متعال، تمام تجربه و توان خود را در جهت اعتلای فرهنـگ عمومي ـدر پـژوهش منطبـق بـر فرهنـگ ايرانی و اسلامی، نهادينه‌سازی پژوهش وتعميق مرجعيت و اثر بخشی آن در جامعه و دانش آموزان بكار گيريد و منشـاء خلاقيـت‌ها و برنامه‌های نوآورانه، موثر و ماندگار باشيد.
روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر ضمن تبریک، آرزوی تداوم توفیق ایشان را دارد.

دسته مطلب: