امروز چهارشنبه 25 مهر 1397

دکتر دهقان- عضو هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی دهقان
مرتبه علمی  استادیار
تحصیلات

دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی - دانشگاه فردوسی مشهد

تلفن  051-55258801 داخلی 116
ایمیل m.dehghan@kashmar.ac.ir