امروز دوشنبه 31 تير 1398

دکتر محمدحسینی- عضو هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی زینب محمدحسینی نوه    
مرتبه علمی  استادیار
تحصیلات

دكتري بیوفیزیک محاسباتی، دانشگاه دوبلین

تلفن  051-55258801 داخلی 108
ایمیل zmhoseyni@yahoo.com