امروز جمعه 30 شهريور 1397

دیدارنائب رئیس شورای اسلامی و ریاست اداره بنیادشهید شهرستان کاشمربا ریاست مرکزآموزش عالی کاشمر

نائب رئیس محترم شورای اسلامی دکترصادقی و ریاست محترم اداره بنیاد شهید شهرستان کاشمر دکتروکیلی با ریاست محترم مرکزآموزش عالی کاشمر جناب آقای دکترهادی معماریان در روز سه شنبه 1397/3/1 در ساعت 11:30 دیدار داشتند.

روابط عمومی