امروز يكشنبه 29 مهر 1397

دیدار ریاست محترم اداره محیط زیست و ریاست محترم اداره هواشناسی شهرستان کاشمر با ریاست محترم مرکز آموزش عالی کاشمر

ریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان کاشمر جناب آقای مهندس جمعه پور و ریاست محترم اداره هواشناسی شهرستان کاشمر جناب آقای مهندس اصغرزاده با ریاست محترم مرکز آموزش عالی کاشمر جناب آقای دکتر معماریان دیدار داشتند.

1397/03/27
روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر