دیدار ریاست محترم اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشمر با ریاست محترم مرکزآموزش عالی

ریاست محترم اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشمر جناب آقای مهندس یوسفی با ریاست محترم مرکزآموزش عالی جناب آقای دکترمعماریان دیدار داشتند.

1397/03/19
روابط عمومی