امروز يكشنبه 29 ارديبهشت 1398

دیدار ریاست محترم اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشمر با ریاست محترم مرکزآموزش عالی

ریاست محترم اداره میراث فرهنگی شهرستان کاشمر جناب آقای مهندس یوسفی با ریاست محترم مرکزآموزش عالی جناب آقای دکترمعماریان دیدار داشتند.

1397/03/19
روابط عمومی