دیدار مشاور آموزشی و پژوهشی رشته علوم ورزشي مرکز آموزش عالی کاشمر با مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

دکتر ناظمی مشاور آموزشی و پژوهشی رشته علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر با مدیرکل ورزش و جوانان استان دیدار کرد، در حاشیه نشستی که با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی، معاونین اداره کل استان، فرماندار شهرستان کاشمر و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کاشمر در روز دوشنبه 99/04/09 در محل فرمانداری شهرستان کاشمر برگزار شد، مهدی ناظمی در خصوص فعالیت های گسترده گروه علوم ورزشی دانشگاه دولتی کاشمر در منطقه ترشیز و همچنین استفاده از پتانسیل ها و توانایی های دانشجویان و دانش آموختگان این مرکز دانشگاهی در جهت کمک به ارتقا وضعیت ورزش استان در صورت ایجاد ساختار مناسب با جناب فتاحی گفتگو کرد.