دیدار و نشست هم اندیشی هیأت رئیسه مرکز آموزش عالی کاشمر با ریاست محترم دانشگاه فردوسی

 دیدار و نشست هم اندیشی هیأت رئیسه مرکز آموزش عالی کاشمر با جناب آقای دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه فردوسی و دانشگاه معین استان
 موضوعات مورد بحث:
- گزارش عملکرد مرکز آموزش عالی کاشمر
- وضعیت اجرای طرح ساماندهی آموزش عالی استان و نقش و جایگاه مرکز آموزش عالی کاشمر
- دغدغه ها و پیشنهادات اعضای هیئت علمی و کارکنان مرکز
- آینده و چالش های توسعه کمی و کیفی مرکز بر مبنای اهداف سند راهبردی و ارائه‌ی راه حل ها
- لزوم تقویت مرکز بعنوان یک نهاد علمی مستقل در روند اجرای سیاست های کلان وزارت عتف

 

 روابط عمومی مرکز آموزش عالی کاشمر

دسته مطلب: