امروز چهارشنبه 9 بهمن 1398

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی گرامی باد

۲۹ فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی گرامی باد.
روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر