رونق تولید با استفاده از دانشِ دانشگاهیان تضمین می شود

رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر با اشاره به اهمیت نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به نام " رونق تولید" مسئولیت کلیدی دانشگاه‌ها را در رونق تولید مورد تأکید قرار داد و گفت: رونق تولید  با استفاده از دانشِ دانشگاهیان تضمین می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر،دکترهادی معماریان خلیل آباد با بیان اینکه  دانشگاه‌ها در سایه توان علمی خود و با رویکرد مسئله‌محور نقش بی بدیلی در تحقق شعار رونق تولید می توانند داشته باشند؛ اظهار داشت: همواره براین موضوع تاکید داشته ایم  که دانشگاه باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشد تا بتواند مشکلات جامعه را حل کند لذا با در نظر گرفتن این مهم برای مراکز آموزش عالی می توان نقش آنها را در تحقق سال رونق تولید مضاعف دید.
وی خاطر نشان کرد:با توجه به نقش آفرینی مراکز دانشگاهی  در حوزه مسئولیت اجتماعی لازم است ارتباط دانشگاه با بخش صنعت تقویت  ونتایج پژوهش‌ها و مقالات علمی دانشگاه‌ها در اختیار جامعه گذاشته شود تا مشکلات واحدهای تولیدی برطرف شود و رونق تولید رقم بخورد.

به گفته او مرکز آموزش عالی کاشمر تلاش دارد با  سوق دادن پژوهش های دانشگاهی به سمت تولید دانش منتهی به فناوری و تکنولوژی، حرکت کند تا رویکردِ تولید علم این مراکز، بهبود زندگی مردم و حل مشکلات جامعه را پی داشته باشد.

وی با اشاره به  مسئولیت کلیدی دانشگاه‌ها در رونق تولید گفت: پارسال مرکز آموزش عالی کاشمر با انعقاد شش تفاهم‌نامه‌ همکاری با برخی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی زمینه به‌کارگیری توان و امکانات علمی دانشگاه  را در راستای رفع مشکلات جامعه آغاز کرده و امید می رود؛ این اقدامات به  ایجاد رونق تولید کمک کند.

معماریان افزود: حمایت مرکز نوآوری دانشگاه از نوآوری ها و اختراعات جهت رونق تولید، سوق دادن واحدهای آموزشی و دانشجویان به سمت آموزش های کاربردی با همکاری مراکز فنی و حرفه ای، کمک به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی متناسب با نیازهای جامعه تولید منطقه و کمک به بهبود فرآیند تولید در بخش کشاورزی و کمک به حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بعنوان بستر تولید در منطقه از مواردی است که مرکز آموزش عالی کاشمر در راستای تحقق شعار امسال می تواند نقش آفرینی کند.

‌رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر نقش مرکزعالی کاشمر بعنوان اتاق فکر شهرستان و منطقه و مأمنی برای تضارب آرای اندیشمندان جهت رونق تولید را  قابل تامل دانست و گفت: بسیاری ایده‌های تولید را می توان در دانشگاه‌ها توسط استادان به دانشجویان منتقل کرد و با رونق روحیه تحقیق و نوآوری و توجه به نیاز روز جامعه باید به مراکز علمی  به عنوان پشتوانه بخشهای تولید توجه ویژه ای داشت.

وی ابراز امیدواری کرد؛ بتوانیم در روند توسعه متوازن و پایدار منطقه  به خوبی نقش خود را ایفا کنیم و با تقویت روحیه تحقیق و نوآوری در میان قشر دانشگاهی، همه نسبت به شعار سال احساس مسئولیت کرده و گامی ارزنده در راستای رونق تولید برداریم.