ساعت توزیع غذا در ماه مبارک رمضان

تصویر کارشناس آموزش

قابل توجه دانشجویان گرامی:
ساعت توزیع غذا در دانشگاه فقط در بازه زمانی 19 الی 20 هر شب انجام می گیرد. به علت برخورد به زمان اذان مغرب در خارج از این زمان از توزیع غذا معذوریم.
اموردانشجویی