سخنرانی علمی با موضوع حافظه های نسل اینده

سخنرانی علمی گروه کامپیوتر با موضوع حافظه های نسل اینده

 سخنران خانم دکتر شهبازی فارغ‌التحصیل از دانشگاه لیدز انگلستان

زمان : چهارشنبه ساعت 11:30
مکان: سالن همایش دکتر مسیح دانشوری

حضور برای تمامی دانشجویان آزاد می باشد