امروز دوشنبه 31 تير 1398

سخنرانی علمی با موضوع حافظه های نسل اینده

سخنرانی علمی گروه کامپیوتر با موضوع حافظه های نسل اینده

 سخنران خانم دکتر شهبازی فارغ‌التحصیل از دانشگاه لیدز انگلستان

زمان : چهارشنبه ساعت 11:30
مکان: سالن همایش دکتر مسیح دانشوری

حضور برای تمامی دانشجویان آزاد می باشد