سی و چهارمین شماره ماهنامه خبری تحلیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) منتشر شد