غارت آبهای زیرزمینی در دشت های ممنوعه

وجود اینکه برداشت‎های بی‏‌رویه موجب شده دشت‎های کاشمر، خلیل‎آباد و بردسکن ممنوعه و بحرانی باشند اما بنا به گفته عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب مرکز آموزش عالی کاشمر عده‎ای با احداث استخرهای عظیم آبی بیش از حد نیازشان با قراردادهای هنگفت و سالیانه‎ای که با همسایگان می‎بندند، به فروش میلیونی آب در سال مشغولند و تنها از فروش آب، جدا از مزایای دیگری مثل کشاورزی و باغداری منافع زیادی به دست می‎آورند.

در این خصوص دادستان خلیل‎آباد نیز می‌گوید که عده‎ای سودجو با ایجاد استخرهای بزرگ و هدایت روان‌آب‌ها به این استخرها، آب را به بهای گزاف به کشاورزان می‌فروشند؛ در صورتی که منابع آبی مالکیتی ندارند و این اقدام خلاف قانون است.

در اینباره بیشتر بخوانید

www.isna.ir/news/99022215399
 

دسته مطلب: