فراخوان اولین جشنواره ملی سالانه خیام

به استحضار می رساند دانشگاه نیشابور متولی برگزاری جشنواره ملی سالانه خیام در سه رده اساتید و محققان،  دانشجویان و دانش آموزان میباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://khayyam.neyshabur.ac.ir مراجعه فرمایید.