فراخوان جذب هسته های نوآور - مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز

فراخوان ایده های فناورانه و خلاقانه و تیم های نوآور

(با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

*کشاورزی *صنعت *گردشگری *کسب و کار *علوم انسانی و ...

درخواست پذیرش و کسب اطلاعات بیشتر: info_torshiz@

دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت مرکز آموزش عالی کاشمر و مرکز نوآوری ترشیز: IEO2016@

کاشمر، نبش آزادگان 14، مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز 05155250282

دسته مطلب: