مدارک لازم جهت انجام امور تسویه حساب (فارغ التحصیلی)

ضمنا جهت انجام تصفیه حساب واحد تسهیلات (صندوق رفاه) دانشجویان فارغ التحصیلی در زمان مراجعه ملزم به پرداخت 10% از مجموع بدهی خود بوده و دانشجویان انصرافی و اخراجی نیز در صورت داشتن بدهی ملزم به پرداخت مجموع بدهی به صندوق رفاه دانشجویان باشند.

 

دسته مطلب: