مدیر دانشجویی و فرهنگی

 

مدیر امور دانشجويي و فرهنگی در راستاي تحقق اهداف اصلي دانشگاه ها يعني ايجاد زمينه هاي مناسب جهت رشد و شکوفايي استعدادها و ایجاد روحیه نشاط و پویایی با فراهم آوردن زمينه فعالیت دانشجویان در عرصه های مختلف دانشجویی و تأمین برخی از نيازهاي غير آموزشي دانشجويان کمک مؤثري در تحقق برنامه هاي آموزش عالي ايفا مي کند. این حوزه مسئول برنامه‏‏ ريزي و سازماندهي امور مختلف رفاهي، معيشتي، روان شناختي و ورزشي دانشجويان و ارائه خدمات به آنان است.

شرح وظایف و مسئولیت ها:

 •    نظارت بر فعالیت های خدمات مربوط تسهیلات رفاهی دانشجویان شامل کمک هزینه، وام های تحصیلی و ضروری و سایر كمک های رفاهی. 
 •    تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های مربوط به کمک ها و تسهیلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات.
 •    تهیه و پیشنهاد دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به امور دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 •    تهیه طرح های لازم به منظور ایجاد و توسعه خوابگاه های دانشجویی و نظارت بر حسن اداره آنها.
 •    پيش بيني بودجه مورد نياز واحدهاي تابعه مديريت دانشجويي.
 •    نياز يابی حوزه و اعلام آنها به حوزه رياست دانشگاه.
 •    ابلاغ شرح وظایف کارکنان تحت سرپرستی و آشنا نمودن آنان با وظایف و مسئولیت های پست سازمانی محوله.
 •    نظارت بر واحدهای تحت نظارت (امور ورزشی، وام و رفاه، خوابگاه ها و تغذیه) به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 •    نظارت و كنترل برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب دانشجويي.
 •    تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی.
 •    فراهم نمودن امکانات و شرایط لازم برای ترغیب دانشجویان برای شرکت در برنامه های مختلف ورزشی و فوق برنامه.
 •    تنظیم برنامه غذایی دانشجویان، نظارت بر مراحل مختلف تهیه و نگهداری مواد اولیه، پخت و توزیع غذای دانشجویان.
 •    برنامه ريزي و نظارت برفعاليت هاي واحد فرهنگي و تفريحي.
 •    هماهنگي و صدور معرفي نامه براي دانشجويان متقاضي (ورزشي، تفريحي، كلاس هاي گروهي و ...) به ارگان ذيربط.
 •    ترویج اخلاق اسلامی، عفاف و حجاب.
 •    بررسی هنجارها، چالشها، آسیبها و بحرانهای فرهنگی اجتماعی حاکم بر جامعه دانشگاهی و تدوین و ارائه طرح های راهبردی در جهت دفع یا تقلیل ناهنجاری های شایع.
 •    نظارت بر فعالیت های شوراها، کانون ها، انجمن ها و سایر تشکل های دانشجویی از قبیل بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان و...
 •    ارزیابی فعالیت ها و برنامه های ادبی و هنری از حیث کارایی و اثر بخشی با همکاری واحدهای ذیربط.
 •    نظارت بر نشریات دانشجویی و جذب دانشجویان علاقمند به نشریات دانشجویی.
 •    فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص استعدادها و توانایی های دانشجویان و تشویق دانشجویان برای نوآوری جهت برنامه های مختلف دانشجویی.
 •    تهیه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و تقویم سالانه فرهنگی دانشگاه.
 •    برنامه ریزی و اجرای برنامه های مناسب در خصوص افزایش آگاهی های فرهنگی-اجتماعی دانشجویان جدیدالورود.
 •    پیگیری اعتبارات مورد نیاز برای رفع مشکلات دانشجویان.
 •    رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان در رابطه با فعالیت‌های حوزه های مختلف تحت نظارت.
 •    مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی.
 •    مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه با رعایت آیین نامه انضباطی دانشگاه.
 •    بررسی مشكلات دانشجویان و هدایت آنها در زمینه های مختلف مشكلات فردی، اجتماعی، عاطفی و روحی.
 •    برنامه ریزی جهت تقویت نشاط و جوشش علمی و دینی و حمایت از فعالیت های جمعی و خودجوش دانشگاهی.
 •    نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارش های مربوط به فعالیت های حوزه مدیریت دانشجویی واحد.
 •    بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع.
 •    تدوین عملکرد حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه.
 •    انجام سایر امور محوله در حیطه مسئولیت از سوی مقام مافوق.