مدیر گروه زبان

 

نام و نام خانوادگی  مصطفی بهرامن  
مرتبه علمی  استادیار
تحصیلات

دکتری تخصصی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه USM

تلفن  051-55258801 داخلی 115
ایمیل  m.bahraman@kashmar.ac.ir