امروز چهارشنبه 30 آبان 1397

مراسم افتتاحیه مجموعه ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر