مرکز آموزش عالی کاشمر جهت تبدیل سایت اداری خلیل آباد پای کار است

رییس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: جهت تبدیل سایت اداری خلیل آباد که سالهاست نیمه تمام رها شده و تبدیل آن به یک مرکز تحقیقاتی و رشد پای کار است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر،دکتر هادی معماریان خلیل آباد در نشست با معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت: خلیل آباد قطب کشاورزی در استان است و می توان با تبدیل این سایت اداری به یک مرکزتحقیقاتی و مرکز رشد واحدهای فناور در حوزه علوم کشاورزی زمینه توسعه منطقه را فراهم کرد.

وی افزود: در حال حاضر با برنامه ریزی های انجام شده قرار است واحد پژوهشی انگور وخشکبار را به تصویب هیئت امنا برسانیم و می توان با کمک گرفتن از ظرفیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک علم و فناوری خراسان رضوی و وزارت عتف این سایت را تکمیل کرده و به عنوان یک مرکز رشد علوم کشاورزی و صنایع تبدیلی از آن استفاده کنیم.

معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان رضوی گفت با توجه به اینکه سایت اداری خلیل آباد پس از گذشت قریب 10 سال هنوز تکمیل نشده، جهت واگذاری آن به مرکز آموزش عالی مصوباتی داشته ایم.

وی اظهار داشت: بنا به مصوبات قبلی قرار شده بود این فضا در اختیار مرکز آموزش عالی کاشمر قرار گیرد و به صورت مشترک وزارت کشور و وزارت علوم دنبال اعتبارات برای تکمیل و تجهیز آن بروند منوط براین که برنامه عملیاتی داده شود و در تخصیص فضا با هم به نتیجه برسند که هنوز این موضوع به سازمان منعکس نشده است.

وی با تاکید بر این که باید ساز و کار لازم برای تکمیل این سایت فراهم شود ؛گفت: باید با کمک نماینده مردم شهرستان در مجلس و جذب اعتبار مورد نیاز برای سایت اداری شهرستان تصمیم بهینه ای گرفته شود.

به گفته او سایت های اداری در شهرستانهای جدید التاسیس وجود داشته و اغلب نیمه تمام هستند که با توجه به تاکید سازمان امور مالیاتی از محل فروش ساختمانهای مازاد همان شهرستان باید برای تکمیل سایت های اداری اقدام شود ؛ ولی اغلب در شهرستانهای جدید چنین ساختمانهایی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه دغدغه استقرار ادارات در این شهرستانها وجود دارد و برخی ساختمانهای اداری فرسوده اند ؛گفت: در سال 79 برای احداث سایت اداری شهرستانهای جدید التاسیس و زیر 70 هزارنفر تصمیم گیری شده تا مردم برای اخذ خدمات متحمل زحمت نشوند اما در این سالها با تخصیص اعتبارات اندک هنوز این مجتمع ها ناتمام باقی مانده اند که باید تعیین تکلیف شوند.

وی ابراز خرسندی کرد: با توجه به اینکه مرکز آموزش عالی کاشمر برای استفاده از این فضا برنامه پژوهشی و اجرایی دارد و واگذاری سایت خلیل آباد در حیطه وظایف استاندار است می توان با رایزنی هایی زمینه واگذاری آن را فراهم نمود.

فرماندار خلیل آباد در این نشست گفت: در حال حاضر که مرکز آموزش عالی کاشمر جهت تبدیل سایت اداری به یک مرکز تحقیقاتی ورشد فناوری های کشاورزی اعلام آمادگی کرده می توان با انتقال برخی رشته های این مرکز با توجه به قطب کشاورزی بودن منطقه زمینه اجرای کارهای تحقیقاتی را فراهم کنیم.

ابراهیم قاسم پور افزود: در سفر اخیر استاندار خراسان رضوی به شهرستان با توجه به این که طولانی شدن موضوع تکمیل پروژه سایت اداری منجر به فرسودگی بنا شده، بر تعیین تکلیف شدن آن تاکید شد

نماینده مردم کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار داشت: با توجه به این که عملیاتی شدن این موضوع با طی کردن روال اداری زمان می برد و علاوه براین دانشگاه پای کار هست و برآوردهای آنها برای تکمیل مربوط به پارسال است و الان هزینه تکمیل افزایش یافته می طلبد این پروژه به صورت ده یا 15 ساله اجاره به شرط تملیک به مرکز آموزش عالی واگذار شود و در این مدت امور اداری برای واگذاری قطعی آن صورت گیرد.

بهروز بنیادی گفت: باید با مشارکت مدیران کل استان چنانچه آنان قصد استفاده از این سایت اداری را دارند سریع تر اقدام کنند و گرنه نسبت به واگذاری آن به بخش خصوصی یا دانشگاه اقدام شود.

عملیات اجرایی پروژه سایت اداری شهرستان خلیل آباد در سال ۸۹ زده شد و برای تجمیع و جانمایی حداقل ۲۰ اداره و نمایندگی ادارات در نظر گرفته شد که در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی قریب 50درصد به رغم هزینه 25 میلیارد ريالی در آن نیمه تمام رها شده است .