مرکز آموزش عالی کاشمر محل رقابت 500 داوطلب برای آزمون کارشناسی ناپیوسته و دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیر انتفاعی

دستیار نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: تعداد ۵۰۰داوطلب در شهرستانهای کاشمر، خلیل آباد، بردسکن و منطقه کوهسرخ برای آزمون کارشناسی ناپیوسته و دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی روز جمعه یازدهم مردادماه ۱۳۹۸ در مرکز آموزش عالی کاشمر با یکدیگر رقابت می کنند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر، دکتر مجید عاقل دستیار نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: 333 نفر داوطلب مرد و 167 نفر داوطلب زن در آزمون کاردانی و کارشناسی ناپیوسته شرکت دارند.
دکتر عاقل تعداد داوطلبان آزمون دوره های کاردانی را 257 نفر و تعداد داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 98 را 243 نفر ذکر کرد.
دستیار نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در مرکز آموزش عالی کاشمر با بیان اینکه شروع فرآیند آزمون ساعت 7:15 صبح است؛ اعلام کرد: درب سالنها ساعت 8 صبح بسته می شود و راس ساعت 8:30 صبح روز جمعه یازدهم مرداد 1398 آزمون شروع می شود که داوطلبان باید نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون در محل حاضر شوند.