مرکز آموزش عالی کاشمر نحوه رفع نقص کارت آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی را اعلام کرد

نماینده تام الاختیار سازمان سنجش و رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر کاشمراز فعال شدن حوزه رفع نقص در مرکز آموزش عالی کاشمر از روز سه شنبه 10 دی ماه 99 تا پایان روز چهارشنبه 11 دی ماه( به مدت دو روز) خبر داد.

دکترهادی معماریان گفت: متقاضیان با توجه به اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون، چنانچه مغايرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 7، 11، 12 و 15 (شامل نام خانوادگي، نام، تاريخ تولد، شماره شناسنامه، كد ملی، دين، سهميه 5 درصد ايثارگران، شاغل قراردادی (نام دستگاه)، تاريخ فارغ التحصيلی و معدل آخرين مدرك تحصيلي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند،لازم است برای اصلاح موردياموارد مذكورحداكثر تا تاريخ 99/10/12 منحصراً به درگاه اطلاع رسانی اين سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و در صورتی كه نسبت به بندهاي 3، 8، 9، 13، 14 و 18 (جنس، معلوليت، نيازمند منشي، مقطع تحصيلی، عنوان رشته تحصيلی و اولويت انتخابی) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه ی رفع نقص حوزه مربوطه (مرکز آموزش عالی کاشمر)مراجعه نمايند.

وی با اشاره به اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ ايجاد امکان مجدد برای ويرايش وضعيت بومی در هشتمين آزمون استخدامی متمركز دستگاههای اجرايی كشور در سال 1399 گفت: پیرو اطلاعیه مورخ 99/09/26 بدين وسيله به اطلاع متقاضیان شرکت در هشتمين آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرايی کشور در سال 1399 می‌رساند که با توجه به تصميمات متخذه و مساعدت با متقاضیانی که در بازه زمانی مقرر (99/7/29 لغایت 99/8/2 نسبت به اعلام وضعيت بومی خود اقدام ننموده‌اند، ترتيبی اتخاذ گرديده كه اين دسته از متقاضیان بتوانند در زمان پرينت کارت شرکت در آزمون (99/10/8 لغايت 99/10/12)، بر اساس توضيحات مندرج در بند «ب» اطلاعيه مذکور نسبت به ويرايش منحصراً بند بومی نيز اقدام نمايند.

وی افزود: امکان تغيير رشته شغل محل برای هیچ متقاضی وجود نخواهد داشت.

بر اساس مصوبه 29 آذر 99 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هشتمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در راستای جذب و استخدام نیروی مورد نیاز 81 دستگاه اجرایی در 240 شغل برای جذب و استخدام 38 هزار و 184 نفر در روزهای 11و 12دی ماه برگزار می‌شود در کاشمر نیز  3377 متقاضی دراین آزمون بایکدیگر به رقابت می پردازند.

 

دسته مطلب: