مقاله: عملکرد معین های اقتصادی کاشمر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار

مقاله: عملکرد معین های اقتصادی کاشمر در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار
نویسنده: دکتر هادی معماریان، پژوهشگر حوزه محیط زیست و توسعه پایدار

دسته مطلب: 
فایل پیوست: 
پیوستاندازه
PDF icon جهت دانلود مقاله کلیک کنید293.6 کیلوبایت