مهمترین عناصر استقرار نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت؛ فرهنگ، نیروی انسانی، مدیریت و ساختار است

رییس گروه نظارت و ارزیابی مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: مهمترین عناصر استقرار نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  شامل فرهنگ، نیروی انسانی، مدیریت و ساختار است.

امین حسینی در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر طی سخنانی  با اشاره به برگزاری پنجمین کارگاه آموزشی تخصی مدیران نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی مناطق 2  و 9 در مرکز نظارت، ارزیابی  و تضمین کیفیت  طی روزهای اخیر گفت: خوشبختانه فعالیت های نظارت و ارزیابی بسیاری شامل ارزیابی اساتید توسط دانشجویان، دانشجویان ممتاز، مدیر گروه و معاونت آموزشی مرکز و کنترل اتمام سرفصل از طریق ارائه طرح درس و برگزاری امتحان هماهنگ بین دروس مشترک و نظارت بر نحوه ارزیابی مواد درسی از طریق بازبینی تصادفی اوراق امتحانی، در مرکز آموزش عالی کاشمر انجام می شود.

وی افزود: ایجاد و درج ایمیل مربوط به دفتر نظارت و ارزیابی در سایت مرکز به منظور تسهیل ارتباط با مدیر نظارت و ارزیابی و همین  طور مساله یابی، مصاحبه با اساتید متقاضی تدریس،انجام نظارت های دوره ای یا تصادفی مدیر نظارت و ارزیابی مرکز از کلیه واحد های مرکز و بیان نتایج ارزیابی به رئیس، نظارت بر حضور اعضای هیات علمی مرکز و ارزیابی میزان پایبندی به برنامه فعالیت های هفتگی شان، تشکیل کارگروه های تخصصی نظارت و ارزیابی آموزشی، پژوهشی وفناوری، دانشجویی، فرهنگی واجتماعی، اداری، مالی و طرح و برنامه از جمله دیگر اقدامات انجام شده درمرکز آموزش عالی کاشمر است.

وی افزود : دو اقدام  مصاحبه با اساتید متقاضی تدریس،انجام نظارت های دوره ای یا تصادفی مدیر نظارت و ارزیابی مرکز از کلیه واحد های مرکز و بیان نتایج ارزیابی به رئیس مورد توجه سایر شرکت ککندگان در این کارگاه آموزشی قرار گرفت.

وی تصریح کرد :آنچه می تواند مرکز آموزش عالی کاشمر و هر موسسه دیگری را به افقی روشن هدایت نماید تمرکزمدیریت در تمام سطوح به ساختاری است که در آن نیروی انسانی خود آگاه یا ناخودآگاه،فرهنگ نظارت را بپذیرد.

 در این کارگاه دو روزه که با حضور دانشگاه‌های استان های خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، خراسان رضوی، سمنان ، گیلان ، مازندران و گلستان برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن آشنایی با آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت ناتک مؤسسات آموزش عالی، شیوه‌های اجرایی کردن این آیین نامه و فرایند برنامه ریزی بهبود کیفیت، مهارت‌های لازم درباره ارزیابی برنامه جامع راهبردی دانشگاه‌ها و ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ ها را کسب کردند

دسته مطلب: