نشست ویدئو کنفرانسی معاونین فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 9

جلسه مجازی معاونین فرهنگی-اجتماعی دانشگاه های منطقه 9 کشور با حضور آقای مهندس محمد هادی عسکری مدیر کل پشتیبانی معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز جاری 22 / 04 / 99 برگزار شد.

در این جلسه 3 ساعته راهکارهای ارائه برنامه های فرهنگی- اجتماعی و نحوه مشارکت حداکثری مخاطبان در شرایط غیرحضوری دانشجویان در دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت. دکتر عابدین پور سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی مرکز آموزش عالی کاشمر که در این جلسه حضور داشت در خصوص ارائه محتواهای فرهنگی و بسته های آموزشی بصورت یکپارچه و لزوم گنجاندن دوره های مهارت افزایی فرهنگی و اجتماعی ویژه دانشجویان همپای برنامه های آموزشی مطالبی را ارائه نمودند. عابدین پور افزود: استفاده از فضا و بستر مجازی فرصت مناسبی جهت هم افزایی و مشارکت همه دانشگاه ها و دانشجویان در اجرای برنامه های فرهنگی مشترک خواهد بود.

دسته مطلب: