پزشک معتمد مرکز

بدینوسیله به اطلاع می رساند که با توجه به هماهنگی های انجام شده بین مرکز آموزش عالی کاشمر و درمانگاه شبانه روزی کوثر (واقع در خیابان امام 6)، دانشجویان عزیز می توانند در تمام ساعات شبانه روز با ارائه کارت دانشجویی و کپی آن از تخفیف خدمات پزشکی درمانگاه کوثر بهره مند گردند.

لازم به ذکر است که دانشجویان دارای دفترچه بیمه مبلغ 1000 تومان و دانشجویان فاقد دفترچه بیمه مبلغ 2000 تومان بابت هزینه ویزیت پرداخت خواهند نمود.