کارگاه مجازی توليد شاخص هاي گياهي و رطوبت خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي

به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:

 کارگاه مجازی توليد شاخص هاي گياهي و رطوبت خاك با استفاده از تصاوير ماهواره اي

مدرس: مهندس سید نوید نبوی
تاریخ برگزاری: 99/09/25
ساعت 10 صبح

لینک ورود به کارگاه در سامانه ادوب کانکت:
 http://vc1.kashmar.ac.ir/h