کتابخانه مرکز آموزش عالی کاشمر ساختاری مناسب و پویا دارد

در دنياي امروز رسالت كتابخانه‌هاي دانشگاهي تأمين منابع، گسترش و ارتقاء امكانات جهت دستيابي آسان اساتيد، دانشجويان و ديگر اعضاء به اسناد و منابع علمي مورد نياز فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، و نيز كمك به پيشبرد برنامه‌هاي اجرايي و توسعه دانشگاه، از طريق ايجاد ساختار مناسب و پويا براي كتابخانه به عنوان كانون دسترسي و تبادل اطلاعات، با رويكرد به توسعه آموزشي و پيشرفت علمي  است  لذا اين مهم از ابتداي راه‌اندازي مرکز آموزش عالی کاشمر  مورد توجه ويژه قرار گرفته و كار تجهيز و راه‌اندازي كتابخانه  این مرکز از سال ۱۳۹۴آغاز گرديده است.
به گفته رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر كتابخانه  مرکز آموزش عالی کاشمردر فضايي بالغ بر۳۵۰متر مربع در طبقه همكف ساختمان اداری این مرکزقرار گرفته است.
دکترهادی معماریان خلیل آباد در گفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل مرکز آموزش عالی کاشمر  افزود: اين كتابخانه كه فعاليت خود را با چهار هزارو ۷۰۰عنوان كتاب و با مجموع دوهزارو ۶۰۰ نسخه كتاب فارسي و هزارو ۱۰۰ جلدلاتين آغاز كرده، در حال حاضر عليرغم نوپايي ، طي یکی دو سال اخير به كتابخانه‌اي تبديل شده كه روزانه به طورمیانگین جوابگوی تعداد ۵۰ مراجعه كننده بوده و فضاي مناسب و شايسته‌اي را جهت اساتيد و دانشجويان و كاركنان فراهم آورده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر درکتابخانه مرکز آموزش عالی کاشمر در حال انجام فرآیند ثبت ،شماره زنی ومهرزنی کد و عنوان در داخل سیستم هستیم تا پس از قرارگرفتن کتب در داخل قفسه و داشتن شماره عطف آماده تحویل به صورت امانت به مراجعین باشد؛ گفت: در این کتابخانه استانداردها به لحاظ تعداد صندلی و قفسه ها رعایت شده و امکان جستجوی عنوان کتاب در سیستم در هرلحظه به دلیل اتصال به اینترنت وجود دارد.
سالن کتابخانه مرکز آموزش عالی کاشمر گنجایش ۶۴ نفری دارد.

دسته مطلب: