گزارش تصویری حضور دکتر رحیمی - معاونت محترم پژوهشی وزارت علوم - در مرکز آموزش عالی کاشمر